Dekanımızın 2010 Mezuniyet Konuşması
Dekanımızın 2010 Mezuniyet Konuşması

Sayın Dekanımız Prof.Dr.Perihan Arslan'ın 29.06.2010 Günü Mezuniyet Töreni Konuşması

Sayın Rektörüm,

 

Sayın Rektör Yardımcılarım,

 

Sayın Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Fakültemizin Değerli Öğretim Elemanları Saygıdeğer Veliler ve Sevgili Öğrencilerim

 

Sizlere Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizin 2009–2010 yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz demekten büyük bir heyecan ve kıvanç duyuyorum.

 

Değerli Konuklar

Türkiye için yepyeni meslek dalları olan bu bölümler 1960’lı yılların başında yakın zamanda kaybettiğimiz Onursal Rektörümüz Sayın Prof.Dr.İhsan Doğramacı’nın engin görüşleri ile kurulmuştur.

 

Önümüzdeki iki yıl yani 2011 yılında Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilatasyon Bölümlerinin, 2012 yılında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün kuruluşunun 50. Yılını kutlayacağız. Görüldüğü gibi Fakültemizin bu bölümleri Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşunda da temel olmuştur.

 

Sizlere hoş geldiniz derken duyduğum heyecan ve kıvanç; benim de bu üniversite de, yakın zamanda kuruluşumuzun 50. Yılını kutlayacağımız bu bölümlerden birinin ilk mezunlarından biri olmamdan kaynaklanmaktadır.

 

Fakülte oluşumuzun üçüncü yılını kutlarken sağlıkla ilgili yeni bir bölümün, Ergoterapi (İş Uğraşı Terapisi) Bölümü’nün de açılması ile Hacettepe Üniversitesi Türkiye’de bir ilke daha imzasını attı. Bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız bu yeni Bölümün açılmasında bizlere destek olan Sayın Rektörümüze ve Üniversitemizin Sayın Senato üyelerine teşekkür ediyor, huzurlarınızda saygılarımı sunuyorum.

 

Değerli Misafirler

 

Üniversite eğitiminin amacı;meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmaya ek olarak,

 

·         bilimsel araştırmalar yapmak,

·         bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve

·         yorumlama yeteneğini sağlamak ve bunları insanın hizmetine sunmaktır.

Fakültemiz, diğer fakültelerden farklı olarak insana SAĞLIK hizmeti sunan çeşitli meslek mensuplarını yetiştirmektedir.

 

Sağlık; tek kelime ile ifade edilen bu çok kapsamlı sözcük; bedensel olduğu kadar zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden de iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle sağlık alanındaki gelişmeler, sadece hastalıkların tedavilerine endekslenmemiştir. Tedavinin yanısıra  sağlığın korunması ve devamına da yönelik uzmanlık alanlarının da gerekliliğini ortaya koymuştur.

 

Buna göre

 

Amacı, yeterli ve dengeli ve sağlıklı beslenme ile yaşam boyu sağlığın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, hastalıklara özgü beslenme programlarının düzenlenmesi ile yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayacak olan Diyetisyenler, Fakültemizin Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmaktadırlar.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü yüzyılın bilgi ve teknolojilerinden yararlanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu bölümden, kas ve iskelet sistemi problemlerinde tanıya göre fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini planlama ve uygulama bilgi ve yetisini kazanmış olan fizyoterapistler mezun olmaktadır.

 

 

Fakültemizin Çocuk Gelişimi Bölümü 0-18 yaşları arasında normal gelişim gösteren korunmaya muhtaç çocuklar ile özel eğitim gereksinimi olan zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal gelişim geriliği olan çocuklara ve ailelerine hizmet sunan Çocuk Gelişimcilerini yetiştirmektedir.

 

Hemşirelik Bölümünün amacı, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek durumları göz önünde bulundurarak sağlıklı ve hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

 

Bu yıl öğrenci kabul edeceğimiz Ergoterapi Bölümünün amacı ise fiziksel, bilişsel ve Ergoterapi aktiviteleri ile toplumun yaşam kalitesini artırma, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır hale gelmesini sağlama ve yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmektir.

 

Değerli Konuklar,

Görüldüğü gibi kendi başımıza ayrı mesleklerin sahibi olmakla birlikte insan sağlığına hizmet veren aynı fakültenin elemanları, aynı fakültenin öğrencileriyiz. Amacımız SBF bünyesinde bu aidiyet duygusunun gelişmesidir.

 

Misyonumuz, bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri ve eğiticilerini yetiştirmek, ürettikleri hizmetler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz ise ulusal ve uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olmaktır.

Son bir yıl içinde Erasmus Projesi ile Yurtdışına giden öğrenci sayısında, Yurtdışından Fakültemiz Bölümlerine Yabancı uyruklu öğrencilerin tercihindeki ve geçen yıla oranla Fakültemizin Yurtdışı yayınlarındaki %30 artışı üstlendiğimiz bu misyon ve vizyonumuzun güzel örneklerindendir.

2009-2010 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi 83 Öğretim üyesi, 89 öğretim yardımcısı kadrosu ile  1529 Lisans, 72 Lisansüstü olmak üzere toplam 1601 öğrenciye eğitim hizmeti vermiştir.

Sevgili Öğrencilerim

Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve dağılımı ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesidir.

Sizler, insan sağlığını koruyan, geliştiren, tedavi eden insan odaklı bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Bilimselliğin yanı sıra insan ilişkilerinde var olmasını istediğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve sabır sizlerin mesleklerinde daha da önem kazanmaktadır.

 

Mesleki bilginizin yanısıra “Daha İleriye En İyiye” Sloganı ile bu değerlere sahip olan sizler Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin  mezunları olarak bugün diplomalarınızı alacaksınız.

 

Türkiye’de Üniversiteler arasında bir marka olan Hacettepe Üniversitesinde okumanın, bu üniversiteden mezun olmanın ayrıcalığını her zaman hissedecek, bu gururu her zaman yaşayacaksınız. Bu aidiyet duygusunu daha da pekiştirmek için siz sevgili mezunlarımızı vakit geçirmeden “Hacettepe Mezunlar Derneği”nin üyesi olmaya davet ediyorum.

 

Sevgili gençler, sevgili meslektaşlarım Fakültemizde üç yıldır devam eden “Üniversiteli Olmanın Önemi” temalı konferanslarımızda da değinildiği gibi mesleki sorumluluklarınızın yanı sıra yüksek öğrenim görmüş bireyler olarak ülkemize olan sorumluluklarınız da artacaktır. Yaşamınızın her evresinde Laik Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine sahip çıkan, koruyan ve Atatürk devrimlerinin takipçisi olan sizlere meslek yaşamınızda başarılar diliyor,  hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

 

Değerli Konuklar

Bugün diplomalarını alacak olan sevgili öğrencilerimizin fedakâr ailelerini ve onların eğitimlerinde de aynı fedakârlığı gösteren saygıdeğer öğretim elemanlarını da en içten duygularımla kutluyor ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Saygılarımla

 


Arşiv Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET ANDI
5.Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
Mezuniyet Töreni Duyuruları
33.Spor Şenliği Kapanış Töreni
SBF 2012 MALİ YILI BÜTÇE RAPORU
Yeni Dekan Yardımcıları Ataması
Mezuniyet Programı2
Mezuniyet Programı
DEKANIMIZ PROF.DR.H.TANJU BESLER'İN TRT OKUL GÜNLÜK REHBER PROGRAMI KONUŞMASI(yeni)
FAKÜLTE GENEL KURULU BÖLÜMLERİMİZİN SUNUMU (yeni)
Dekan ve Dekan Yardımcısı Ataması
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET PROGRAMI
Hemşirelik Bölümü 50. Yıl Programı
Sınav Sonuçları
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 34.SPOR ŞENLİĞİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 aylık Faaliyet Raporu(Haziran-Ağustos Dönemi)
Bölüm Başkanı Atamaları
Faculty Catalog
33.SPOR SENLİKLERİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ
Fakülte Kataloğu 2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI
Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yapıldı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI
2009 Yılı Bütçe Tablosu
Dekanımızın 2010 Mezuniyet Konuşması
Dekan Yardımcıları
Akademik Personel İlanları
VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
Kütüphane Kaynaklarına Ulaşım
Öğrenci Çalışma Bursları
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye - Ankara
Tel: 90 312 305 2051-56 Faks: 90 312 305 2054
sbf@hacettepe.edu.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Bu site 09.09.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi almistir.