Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakültemiz Tanıtım Videosu
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Mezuniyet Tören Programı İçin Tıklayınız
Mezuniyet Törenleri İçin Tıklayınız
Kalite Komisyonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları’ nın  ilgili 8. maddesi (a) bendi uyarınca 13.12.2016 tarihinde oluşturulmuştur.  Temel amacı ; üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik birimlerin  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademik birimlerde iç ve dış kalite güvencesi sistemini kurmak, birimsel  göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu   tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek  konularında faaliyet gösterir.

Dış değerlendirme sürecinde birimiyle ilgili gerekli hazırlıkları yapan , Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara, birimle ilgili her türlü desteği veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları 8. maddesi (a) bendi uyarınca dekan, anabilim dalı başkanları, öğretim üyeleri, fakülte sekreteri ve öğrenci temsilcisinden oluşur.

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KALİTE KOMİSYONU FAALİYET TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

KALİTE POLİTİKASI İÇİN TIKLAYINIZ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU USUL VE ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                     

Prof.Dr.Hülya Gökmen Özel                         Prof. Dr. G.Aydan Genç                        Prof. Dr. Fatma Gülhan Samur

Dekan                                                                 Kalite Komisyonu                                            Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                                  SBF Temsilcisi                                                  Bölüm Başkanı

hgokmen@hacettepe.edu.tr                            0312 305 20 52                                                0312 305 10 96

                                                                          aydangenc@gmail.com                                    gsamur@hacettepe.edu.tr


                                                                   

Prof. Dr. Özcan Doğan                                 Prof. Dr. Esra Özcebe                                   Prof. Dr. Gonca Bumin

Çocuk Gelişimi                                                 Dil ve KonuşmaTerapisi                                      Ergoterapi

Bölüm Başkanı                                                  Bölüm Başkanı                                                    Bölüm Başkanı

0312 305 15 26                                                 0312 305 10 93                                                    0312 305 25 60

ozcdogan@hacettepe.edu.tr                            eozcebe@gmail.com                                         gbumin@hacettepe.edu.tr


                                                                  

Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu                      Kemal Doğan                                                M. Doğa Turan

Odyoloji                                                            Fakülte Sekreteri V                                           Öğrenci Üye

Bölüm Başkanı                                                 0312 305 20 52                                                mdogaturan@gmail.com

0312 305 16 67                                               kemal.dogan@hacettepe.edu.tr

gsennar@yahoo.com