Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakültemiz Tanıtım Videosu
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Mezuniyet Tören Programı İçin Tıklayınız
Mezuniyet Törenleri İçin Tıklayınız
Mezuniyet Töreni Komisyonu

Eğitim-Öğretim yılı sonunda “Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni” düzenlemektir.

MEZUNİYET TÖRENİ KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

MEZUNİYET TÖRENİ KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                            

Prof. Dr. Esra Akı                                Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy                             Arş.Gör. Funda Tamer

Dekan Yardımcısı                                      Beslenme ve Diyetetik                                       Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                          0312 305 10 96                                                   0312 305 10 96

esraaki@hotmail.com                              nesli.arpaci@hacettepe.edu.tr                          fundat@hacettepe.edu.tr


                                                       

Arş.Gör.Nur Bengü Erdem                 Arş.Gör.Tuğçe Tekin Güler                       Arş.Gör.Burcu Aslantaş

Beslenme ve Diyetetik                              Beslenme ve Diyetetik                               Beslenme ve Diyetetik

0312 305 10 96                                          0312 305 10 96                                            0312 305 10 96

bengu.erdem@hacettepe.edu.tr            tugcetekinguler@hacettepe.edu.tr            burcuaslantas@hacettepe.edu.tr


                                                         

Arş.Gör.Azad İlhan                                 Arş.Gör.Selen Gündüz                            Arş.Gör.İbrahim Güngör

Beslenme ve Diyetetik                               Çocuk Gelişimi                                            Çocuk Gelişimi

0312 305 10 96                                           0312 305 15 26                                            0312 305 15 26

azadilhan@hacettepe.edu.tr                    selengündüz@gmail.com                          ibrahim8806@hotmail.com


                                                        

Arş.Gör.Şule Ünal                                  Arş.Gör.Z. Güzin Topçu                    Dr.Öğr.Üyesi Fatma Esen Aydınlı

Çocuk Gelişimi                                             Çocuk Gelişimi                                           Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 15 26                                            0312 305 15 26                                           0312 305 10 93

sulenamli.86@gmail.com                           sguzintopcu@gmail.com                          fesen04@gmail.com


                                                          

Arş.Gör.Sinem Şimşek                     Arş.Gör.Damlasu Yağcıoğlu                            Arş.Gör.Merve Dilbaz

Dil ve Konuşma Terapisi                          Dil ve Konuşma Terapisi                                Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 10 93                                          0312 305 10 93                                                0312 305 10 93

dkt.snm.smsk@gmail.com                damlasuyagcioglu@hacettepe.edu.tr                 mervedilbaz95@gmail.com


                                                          

Arş.Gör.Melike Hazır                         Prof. Dr. Gamze Ekici Çağlar                     Uzm.Fzt.Mavi Menekşe Öz

Dil ve Konuşma Terapisi                           Ergoterapi                                                        Ergoterapi

0312 305 10 93                                           0312 305 25 60                                                0312 305 25 60

melikeyhazir@gmail.com                         gamze.ekici@hacettepe.edu.tr                      menekse@hacettepe.edu.tr


                                                          

Arş.Gör. Hatice Abaoğlu                    Dr. Fzt. Gökçen Akyürek                            Arş.Gör.Zeynep Çelik

 Ergoterapi                                                Ergoterapi                                                          Ergoterapi

 0312 305 25 60                                        0312 305 25 60                                                 0312 305 25 60

 haticeabaoglu@hacettepe.edu.tr         gkcnakyrk@gmail.com                                    z.celik@hacetepe.edu.tr


                                                           

Arş.Gör.Ege Temizkan                         Prof. Dr. Aydan Genç                                  Prof. Dr. Esra Yücel

Ergoterapi                                                  Odyoloji                                                            Odyoloji

0312 305 25 60                                          0312 305 16 67                                                0312 305 16 67

ege.temizkan@hacettepe.edu.tr            aydangenc@gmail.com                                 esyucel@yahoo.com


                           

Arş.Gör.Filiz Aslan                                Arş. Gör. Samet Kılıç

Odyoloji                                                        Odyoloji 

0312 305 16 67                                            0312 305 16 67

filizasl@gmail.com                                      fztsametkilic@gmail.com