SUNUM
Fakültemiz Tanıtım Videosu
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Mezuniyet Tören Programı İçin Tıklayınız
Mezuniyet Törenleri İçin Tıklayınız
Staj / Mesleki Uygulama Koordinatörlüğü

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere ilgili programlardaki uygulamalı eğitimlerin yürütülmesine ilişkin koordinasyonu sağlar.

 

STAJ / MESLEKİ UYGULAMA KOORDİNATÖRLERİ


                                                       

Prof. Dr. Aydan Genç                      Prof.Dr. Hülya Gökmen Özel                  Doç. Dr. Mevlüde Kızıl

Dekan Yardımcısı                                         Beslenme ve Diyetetik                                        Beslenme ve Diyetetik

Fakülte Koordinatörü                                    0312 305 10 96                                                   Staj koordinatörü

0312 305 20 52                                            hgokmen@hacettepe.edu.tr                                0312 305 10 96

aydangenc@gmail.com                                                                                                            mkizil@hacettepe.edu.tr


                                                       

Doç. Dr. Derya Dikmen                       Doç. Dr. Pelin Bilgiç                              Dr.Öğr.Üyesi Aylin Açıkgöz 

Beslenme ve Diyetetik                                     Beslenme ve Diyetetik                                      Beslenme ve Diyetetik

0312 305 10 96                                                0312 305 10 96                                                0312 305 10 96

ddikmen@hacettepe.edu.tr                             pbilgic@hacettepe.edu.tr                                  aylinn@hacettepe.edu.tr 


                                                       

Dr. İnci Türkoğlu                           Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Aytekin                   Arş.Gör.Elif Işık Uslu

Beslenme ve Diyetetik                                    Çocuk Gelişimi                                                  Çocuk Gelişimi

0312 305 10 96                                              0312 305 10 96                                                  0312 305 15 26

turkoglu@hacettepe.edu.tr                             cgdmc@hacettepe.edu.tr                                  aelifisik@hacettepe.edu.tr 


                                                     

Arş.Gör.İlkem Uçal Kara              Arş.Gör.Tuğçe Karahan Tığrak                Arş.Gör.Melike Hazır

Dil ve Konuşma Terapisi                               Dil ve Konuşma Terapisi                                    Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 10 93                                             0312 305 10 93                                                 0312 305 10 93

ucalilkem@gmail.com                                   tugce.karahan@gmail.com                               melikeyhazir@gmail.com 


                                                     

Prof. Dr. Gonca Bumin                     Prof. Dr. Esra Akı                                  Prof.Dr.Gamze Ekici Çağlar

Ergoterapi                                                     Ergoterapi                                                         Ergoterapi

0312 305 25 60                                             0312 305 25 60                                                0312 305 25 60

gbumin@hacettepe.edu.tr                            esraaki@hotmail.com                                       gamze.ekici@hacettepe.edu.tr  


Dr.Öğr.Üyesi Merve Batuk                     

Odyoloji                             

0312 305 16 67      

merveozbal@hotmail.com