Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakültemiz Tanıtım Videosu
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Mezuniyet Tören Programı İçin Tıklayınız
Mezuniyet Törenleri İçin Tıklayınız
Strateji Planlama Komisyonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda bünyesindeki bölümlerin çalışmalarına yönelik ilerleme politikalarını belirlemek, hedeflerini saptamak, performans izlemlerini yapmak ve rapor halinde sunmak.

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                

Prof. Dr. Esra Akı                                          Doç. Dr. Derya Dikmen                             Doç. Dr. Zeynep Göktaş

Dekan Yardımcısı                                           Beslenme ve Diyetetik                               Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                               0312 305 10 96                                           0312 305 10 96

esraaki@hotmail.com                                    ddikmen@hacettepe.edu.tr                      zeynep.goktas@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Açıkgöz                     Dr. Öğr. Üyesi Merve Tengilimoğlu Metin    Arş.Gör.Arzu Kabasakal Çetin

Beslenme ve Diyetetik                                    Beslenme ve Diyetetik                                 Beslenme ve Diyetetik

0312 305 10 96                                                0312 305 10 96                                              0312 305 10 96 

aylinn@hacettepe.edu.tr                                tengilimoglu@hacettepe.edu.tr                arzu.kabasakal@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Arş.Gör.Damla Gümüş                           Arş.Gör.Nur Bengü Erdem                             Araş. Gör. Kübra Işgın

Beslenme ve Diyetetik                                    Beslenme ve Diyetetik                                 Beslenme ve Diyetetik

0312 305 10 96                                                 0312 305 10 96                                             0312 305 10 96

damla.gumus@hacettepe.edu.tr                   bengu.erdem@hacettepe.edu.tr               kubra.isgin@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal            Arş.Gör.G.Yağmur Değirmenci                    Arş.Gör.Sevda Karahisar 

Çocuk Gelişimi                                                Çocuk Gelişimi                                               Çocuk Gelişimi 

0312 305 15 26                                                0312 305 15 26                                             0312 305 15 26

sbencik@hacettepe.edu.tr                             gytuncer@hacettepe.edu.tr                         skarahisar@gmail.com


                                                                 

Arş.Gör.Esra Işık                                          Arş.Gör.Emre Yıldız                                 Dr.Öğr.Üyesi F. Esen Aydınlı

Çocuk Gelişimi                                                   Çocuk Gelişimi                                              Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 15 26                                                  0312 305 15 26                                             0312 305 10 93 

esra.isik@hacettepe.edu.tr                              emreeyldz@gmail.com                                  fesen04@gmail.com


                                                                 

Arş.Gör.H. Zeynep Kurada                          Arş.Gör.Merve Dilbaz                              Prof. Dr. Çiğdem Öksüz

Dil ve Konuşma Terapisi                                Dil ve Konuşma Terapisi                                  Ergoterapi

0312 305 10 93                                               0312 305 10 93                                                 0312 305 25 60

hazelkurada@gmail.com                              mervedilbaz95@gmail.com                            coksuz@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Prof. Dr. Mine Uyanık                                 Arş.Gör.Hatice Abaoğlu                             Arş.Gör.Tarık Demirok

Ergoterapi                                                        Ergoterapi                                                          Ergoterapi

0312 305 25 60                                                0312 305 25 60                                                 0312 305 25 60

muyanik@hacettepe.edu.tr                        haticeabaoglu@hacettepe.edu.tr                    tarik.demirok@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Arş.Gör.Ceren Davutoğlu                     Doç.Dr.M. Didem Türkyılmaz                          Arş.Gör.Murat Şahin

Ergoterapi                                                         Odyoloji                                                              Odyoloji

0312 305 25 60                                                0312 305 16 67                                                  0312 305 16 67

cerenkoc@ıcloud.com                                   didemcanatan@yahoo.com                             muratsahin2013@gmail.com